A-1032

DanHatch Denmark A/S

DanHatch leverer rugeæg og livskraftige daggamle slagtekyllinger med en høj sundhedsstatus, der giver det bedste udgangspunkt for slagtekyllingeproduktionen.

Hvem er DanHatch Denmark A/S?

DanHatch har mere end 80 års erfaring inden for fjerkræsektoren, hvor vores hovedaktiviteter er produktion og salg af daggamle kyllinger og rugeæg til slagtekyllingeproduktion. Gennem årene har vi tilegnet os en specialiseret viden, som vi dagligt sætter i spil i alle dele af vores produktion. Vi står aldrig stille, men arbejder kontinuerligt på at optimere egne processer, ligesom vi løbende er i tæt dialog med henholdsvis avlsdyrsleverandører og foderleverandører om managementforhold og fremstilling af det mest optimale foder. På den måde sikrer vi rugeæg af høj kvalitet, der danner forudsætningerne for en livskraftig daggammel kylling.

Biosecurity er et af nøgleordene i vores produktion. Vi har nøje fastlagte adfærdsprocedurer og høje bygnings- og hygiejnestandarder på og omkring alle vores produktionsfarme og rugerier, hvilket sikrer optimal smittebeskyttelse. Samtidig søger vi løbende at opdatere vores procesudstyr, så vi både kan skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og sikre et højt niveau af dyrevelfærd. Vores produktionsdyr har altid adgang til frisk vand og foder og bliver dagligt tilset af vores medarbejdere på farmene, som prioriterer dyrenes trivsel og omgås dem med respekt. Det mener vi skaber en sund produktion.

 

HALPLAN
Thomas Andersen
Salgs- og eksportchef
Jeg vil gerne kontaktes
Søren Knigge
Vice CEO / Produktionschef
Jeg vil gerne kontaktes
Caroline Sørensen
Direktionssektretær og kommunikationskonsulent
Jeg vil gerne kontaktes
Hold kontakten
Ring til os
+45 9656 5700
Skriv til os
danhatch@danhatch.dk
Connect:
På LinkedIn
Besøg os online:
På vores hjemmeside