A-1270

DTL A/S

Vi handler med smågrise og avlsdyr -professionelt, ordentligt og til tiden. Gennem flere års intensivt arbejde har vi skabt et solidt fundament, så vi i dag kan nå bredere ud og til flere markeder. Vi vil gerne ses som en professionel aktør, som leverer til tiden.

Hvem er DTL A/S?

Selskabets aktiviteter skal være organiseret, så de er gennemskuelige for kunderne.

Åbenhed, fair kundebehandling og kundetilfredshed er grundlaget for virksomheden.

Vi er bevidste om, at vi transporterer levende dyr. Dyrevelfærd er højt prioriteret.

Vi vil levere kvalitetsarbejde til en fair pris.

Fleksibilitet i arbejdet, altid til rådighed, hurtig service, det er selskabets kendetegn.

Vi leverer altid den service og faglige opbakning kunderne efterspørger

Vi giver, efter behov, faglig kompetent rådgivning, til de besætninger hvor vi leverer dyr.

Vi giver grundig og praktisk anvendelig rådgivning om det produkt vi sælger.

Vi ønsker et nært og fortroligt forhold til alle vores kunder.

HALPLAN
Hold kontakten
Ring til os
+45 7367 0218
Skriv til os
dtl@dtl-as.dk
Følg os
På Facebook
Connect:
På LinkedIn
Besøg os online:
På vores hjemmeside