A-1316

SEGES Innovation

Vores digitale løsninger giver dig de bedste betingelser for at styrke en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Produkterne bygger på den nyeste agrofaglige viden og er designet til praktisk anvendelse på din bedrift. Vi glæder os til at finde frem til den bedste løsning til dig!

Hvem er SEGES Innovation?

Om SEGES Innovation
SEGES Innovation arbejder tæt sammen med landbruget, virksomheder og universiteter fra hele verden. Sammen skaber vi løsninger, der kan bruges i stalden, i marken og i hele værdikæden fra jord til bord. Vi bruger vores dybde, faglige viden, data og de nyeste digitale teknologier til at skabe innovation for en bæredygtig fødevareproduktion.

Vi finder dyrkningsmetoder der optimerer udbyttet, under hensyn til natur og miljø. Tester nye afgrøder til en mere plantebaseret kost. Vi forsker i dyrenes trivsel. Vi tester, hvordan foder kan reducere køers udledning af drivhusgasser, og hvordan klimagasser fra grisenes gylle kan minimeres. Vores arbejde har været med til at skabe en bæredygtig og ressourceeffektiv produktion med et af de laveste klimaaftryk i verden. Innovation er afgørende for at skabe balance mellem at bruge og beskytte jordens ressourcer - til gavn for nuværende og kommende generationer.

Mød nogle af vores mange digitale værktøjer på NutriFair
DMS · EasyCow · CropManager · FarmTracking · ESGreenTool

Hvad kan SEGES Innovation hjælpe dig med?

Er du beskæftiget i landbrugssektoren?
Så kan vi hjælpe med at understøtte både den daglige drift, men også med at skabe et godt beslutningsgrundlag, når du ser på din bedrift i et helikopterperspektiv og skal tage større strategiske beslutninger. Vores lange historik og store datamængder om hele landbrugssektoren er kraftfuldt råstof til at bygge solide værktøjer til dig. Vi formidler også hver dag ny, værdifuld faglig viden om bæredygtig landbrugsdrift via vores innovationsarbejde, specialrådgivning, websites, uddannelser, events mv.

Arbejder du i en virksomhed eller organisation i fødevaresektoren?
Så kan vi hjælpe med ny viden og værktøjer samt formidling, der kan fremme bæredygtighedsarbejdet på tværs af fødevareværdikæden. Vi har ekspertise i sporbarhed og livscyklusanalyser. Vi arbejder med et bredt spektrum af emner lige fra planteproteiner til konsum, metoder til klimaneutral fødevareproduktion, grøn energiforsyning og til avlsudvikling af husdyr til mindre klimabelastende kødproduktion.

Er du fra en forskningsinstitution?
Så kan vi være en kyndig samarbejdspartner og indgå i partnerskaber, der sammen innoverer og realiserer nye resultater, opdagelser og løsninger. Med 50 års virke som innovationsvirksomhed inden for landbrugs- og fødevareområdet bygger vi vores projekter på et solidt fundament af stærke fagligheder og årtiers værdifulde erfaringer med sektoren.

Arbejder du med grøn energi?
Så kan du få værdifuld ny viden om både biogas, bioraffinering, pyrolyse og biokul fra vores eksperter i bioøkonomi. De forsker og rådgiver uvildigt i, hvordan du kan udnytte både råvarer og restprodukter som halm, gylle og organisk affald mest effektivt og bæredygtigt

Er du ansat i det offentlige?
Så kan du skabe et solidt, fagligt beslutningsgrundlag i din kommune, region eller styrelse ved at bede SEGES Innovations eksperter om at undersøge, kortlægge, analysere eller teste f.eks. nye tiltag, metoder eller virkemidler. Når en kommune søger hjælp til at arbejde målrettet med sin bæredygtighed, assisterer vi f.eks. med at beregne fødevareaftryk og rådgiver i klimahandlingsplaner. Vi har både en bred og dyb viden samt store mængder data om hele landbrugs- og fødevareværdikæden, og som uafhængig virksomhed sætter vi ære i at levere forskning, udvikling, innovation og specialrådgivning med dyb saglighed og af høj kvalitet.

HALPLAN
Nyheder fra SEGES Innovation

Beregn klimaaftrykket for dine slagtekyllinger

I landbrugets klimaværktøj ESGreenTool Climate kan du nu udregne klimaaftrykket, både på bedriftsniveau og på produktniveau, pr. kg. levende slagtekylling for hvert hold, du har produceret. Værktøjet kan give dig et overblik over, hvordan du som producent kan sænke sit klimaaftryk yderligere. Altså vil du kunne bruge det som et værktøj til at blive endnu mere klimavenlig på din bedrift.

Læs mere hos SEGES Innovation

Nem gylleflydelagslog med automatiske påmindelser

Nu er det nemt for brugere af FarmTracking Premium at føre en gylleflydelagslog i appen SmartSlurry. Når brugeren registrer en gylleudbringning i FarmTracking Premium, bliver den automatisk overført til SmartSlurry. Når det er tid til at inspicere gylleflydelaget, får han eller hun automatisk en påmindelse på sin mobil dagen før.

Læs mere hos SEGES Innovation

Beregn klimaaftrykket for dine grise

I det digitale klimaværktøj ESGreenTool® Climate kan du nu – udover bedriftens samlede klimaaftryk – også beregne klimaaftrykket for fravænnede grise, smågrise og slagtegrise samt for pr. kg. levende slagtegris. Grisens produktaftryk beregnes bl.a. ved at se på faktorer som foderets klimaaftryk, produktiviteten i stalden, staldindretningen, miljøteknologi og indkøbte varer.

Læs mere hos SEGES Innovation

ESG-rapport skræddersyet til landbruget

ESG-rapportering kan være en stor opgave. Men med ESGreenTool Report får landbruget en hjælpende hånd. I værktøjet skal du blot besvare en række spørgsmål om dit landbrug, og så står du til sidst med en færdig rapport i hånden. Rapporten viser på en overskuelig måde, hvordan bedriften klarer sig på en lang række nøgleområder såsom CO2-aftryk, biodiversitet, ledelse, medicinforbrug etc.

Læs mere hos SEGES Innovation
Carl Aggerbo
Carl Aggerbo Salgskonsulent Digital SEGES Innovation P/S
Jeg vil gerne kontaktes
Christine Ilsøe
Senior marketingkonsulent
Jeg vil gerne kontaktes
Malene Grouleff
Strategisk kommunikationsrådgiver
Jeg vil gerne kontaktes
Hold kontakten
Ring til os
21125650
Skriv til os
cra@seges.dk
Følg os
På Facebook
Connect:
På LinkedIn
Se vores videoer:
På Youtube
Besøg os online:
På vores hjemmeside